Trout Area League Poland


KOPIOWANIE TREŚCI REGULAMINU LUB JEGO CZEŚCI, WYKORZYSTYWANIE itp. BEZ UZYSKANIA ODPOWIEDNIEGO POZWOLENIA JEST ZAKAZANE


REGULAMIN ZAWODÓW ELIMINACYJNYCH DO TROUT AREA LEAGUE POLAND :


1. Dozwolony połów tylko i wyłącznie metodą spinningową.
2. Maksymalna dozwolona długość wędziska to 240 cm.


3. OBOWIĄZUJĄCE ZASADY:

-obciążenie musi stanowić zwartą całość z przynętą (dozwolone użycie czeburaszki). Zakazuje się więc używania metod drop-shot, "boczny trok", carolina rig itp. itd.
- dozwolone używanie haków z nawiniętym obciążeniem w postaci lamety/taśmy ołowianej na trzonek haka.
- zakaz używania przynęt wykonanych z naturalnych materiałów tj. piór, skór, włosia itp. oraz ich syntetycznych odpowiedników.
- zawodnik cały czas utrzymuje kontakt z wędziskiem podczas łowienia,
- zakaz stosowania past, gąbek, imitacji kukurydzy, pelletu itp.

-obowiązują pojedyncze haki bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru (zaleca się stosowanie haków fabrycznie bezzadziorowych). Przynęta musi być uzbrojona w oryginalnym miejscu. Użycie 2 haków jest dozwolone tylko i wyłącznie w woblerze, który ma 2 oryginalne miejsca do ich mocowania. Stosowanie przynęt uzbrojonych w kotwiczki jest całkowicie zakazane. Chwosty na hakach są niedozwolone. Sąsiedni zawodnik (z dwójki), sędziowie, organizatorzy w każdej chwili mogą skontrolować hak zawodnika.

- niestosowanie się do zaleceń skutkuje dyskwalifikacją zawodnika w turze (0pkt). Dwukrotne naruszenie tej zasady w zawodach skutkuje dyskwalifikacją zawodnika w całych zawodach i taki zawodnik finalnie otrzymuje trzykrotną ilość karnych punktów do ilości startujących zawodników (czyli jak startuje 50 zawodników to w takim przypadku otrzymuje 150 pkt)
- stosowanie tzw. „dopału” czyli założenie przynęty gumowej na hak np. wahadłówki JEST NIEDOZWOLONE
- dopuszcza się stosowanie podbieraków wykonanych jedynie z miękkiej siatki, silikonowe, gumowane itp. Zakaz używania podbieraków, które mają siatkę wykonaną z żyłki. Uchwyt podbieraka nie może przekroczyć 200 cm.
- zawodnicy mogą udzielać sobie wszelkiej pomocy za wyjątkiem pomocy podczas podbierania ryb. Pomoc osób postronnych podczas zawodów (również podczas przejść) jest NIEDOZWOLONA.
- Brodzenie, wchodzenie do wody jest zakazane.III ZASADY WĘDKOWANIA:


1. Wędkowanie odbywa się w 9 turach. Każda tura trwa 20min, przerwa na zmianę stanowiska pomiędzy turami - 10 min. W połowie każdej z 20min tur będzie sygnał oznajmiający zamianę stanowisk pomiędzy współzawodnikami. Współzawodnicy muszą się zamienić miejscami jeśli, któryś z nich wyrazi taką chęć. Jeśli żaden z nich nie wyrazi chęci zamiany, zawodnicy kontynuują wędkowanie w swoich stanowiskach.
2. Sędzia daje również dodatkowy sygnał minutę przed końcem z każdej z tur.
3. Zawodnik łowi w obrębie swojego stanowiska czyli np. między numerami 1 a 2. Rzuty wykonuje tylko przed siebie. W przypadku rzutu poza swoje stanowisko współzawodnik lub sąsiad sygnalizuje to komendą AUT, wtedy taki zawodnik musi całkowicie zwinąć zestaw i poprawnie wykonać rzut w obręb swojego stanowiska. W przypadku złowienia ryby w rzucie gdy współzawodnik lub sąsiad powiedział wcześniej AUT – taka ryba zostaje niezaliczona.
4. Ryba podczas holu może przekroczyć granicę sąsiedniego stanowiska. Jednak zawodnik podczas holu ryby musi robić wszystko, aby do tego nie dopuścić.
5. PODCZAS PODBIERANIA OBRĘCZ PODBIERAKA MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ W WODZIE. Ryba musi być podebrana do podbieraka z wody – wtedy jest zaliczona. Ryby podebrane w locie są niezaliczone (sytuacja gdy ryba wyskakuje i zostaje „złapana” podbierakiem w powietrzu).
6. Ryba podczas holu może dotknąć brzegu lecz należy robić wszystko by do tego nie dopuścić.
7. Ryba, która podczas odhaczania zaczyna krwawić lub głęboko połknęła przynętę i zawodnik odciął zestaw zostaje zaliczona lecz nie można wypuszczać ją z powrotem do wody (nie dotyczy łowisk NO KILL). Należy zgłosić ten fakt współzawodnikowi lub sędziemu. Sędzia zabezpiecza rybę, a zawodnik może zostać obciążony opłatą za rybę do właściciela łowiska. Maksymalnie w całych zawodach zawodnik może mieć 3 takie przypadki. Czwarta tzw. „krwawa ryba” będzie już niezaliczona. „Krwawą” rybę w karcie startowej zaznacza się poprzez wpisanie na karcie „+”.
8. Ryba wyholowana po sygnale dźwiękowym nie zalicza się do punktacji. Ryba wyholowana (w podbieraku nad wodą) w czasie trwania sygnału zostaje zaliczona. Wypuścić można ją już po sygnale.

9. Zawodnik bez odpowiedniego podbieraka nie może przystąpić do zawodów. Każdą rybę trzeba podbierać podbierakiem i sygnalizować jej złowienie partnerowi poprzez komendę RYBA. NIE MOŻNA W OGÓLE dotykać ryby. Rybę wyhaczamy w podbieraku. Zaleca się stosowanie do wyhaczania odpowiednich szczypców- peanów. Rybę należy wyhaczać z zachowaniem należytej ostrożności.
10. Ryba, która nawet w podbieraku lub podczas wypuszczania dotknie ziemi zostaje niezaliczona. Punktują się tylko ryby zahaczone w obrębie głowy (pokrywy skrzelowe wyznaczają obręb głowy)
11. Rybę do wody wypuszczamy bezpośrednio z podbieraka i sygnalizujemy to komendą WYPUSZCZAM. Wkładamy podbierak do wody i ryba o własnych siłach musi go opuścić. Jeżeli zawodnik wyrzuci rybę z podbieraka zostaje ona niezaliczona.


IV PUNKTACJA
1. Ryby punktowane w zawodach:

- wszystkie rodzaje pstrągów (pstrąg tęczowy, pstrąg potokowy, pstrąg źródlany, palia)
- zawodnicy w rywalizujących dwójkach nawzajem liczą sobie ryby, kontrolują przestrzeganie wszystkich
punktów regulaminu zawodów
- klasyfikacja końcowa to wynik punktowy z dziewięciu pojedynków każdego zawodnika. Zawodnicy rywalizują między sobą według schematu: numer nieparzysty rywalizuje z najbliższym numerem parzystym wyższym; (analogicznie: numer parzysty rywalizuje z najbliższym niższym numerem nieparzystym; czyli np. nr 19 z 20, 32 z 31). Numery odnoszą się do numeru stanowiska. Jeżeli jest nieparzysta liczba zawodników, zawodnik, który nie ma współzawodnika rywalizuje z najbliższym zawodnikiem po jego lewej stronie. Zmiana stanowisk po 10 min nie obowiązuje, łowi całe 20 min w swoim stanowisku.

Punkty obliczane są następująco: (dla rywalizacji dwóch wędkarzy)


• wygrana: 3 pkt
• przegrana: 0pkt
• remis z rybą: 1,5pkt
• remis bez ryby: 1 pkt

- zawodnicy po zakończeniu tury wpisują do karty partnera zdobyte punkty, ilość złowionych ryb oraz podpisują sobie nawzajem kartę dokładnie wszystko sprawdzając. Jakiekolwiek próby oszustwa będą skutkowały wydaleniem zawodnika/zawodników z Ligi bez możliwości powrotu, bez zwrotu startowego i opłaty członkowskiej oraz przedstawieniem tej sytuacji do publicznej wiadomości.
- klasyfikacja ustalana jest na podstawie punktów uzyskanych z dziewięciu tur. Przy równej ilości punktów decyduje liczba zwycięskich tur w zawodach, później liczba remisów z rybami, później liczba remisów bez ryby,a w dalszej kolejności ilość złowionych ryb. W razie dalszej równości przy miejscach od 1-10 przeprowadzone będą dogrywki do pierwszej złowionej poprawnie ryby (ryba w podbieraku nad wodą). Wyższe miejsce zajmuje zawodnik, który złowi szybciej punktowaną rybę.
- wszystkie sporne sytuacje zawodnicy rozwiązują między sobą, mogą poprosić o opinię najbliższych sąsiednich zawodników, którzy widzieli zaistniałą sporną sytuację. Zawodnicy mogą poprosić o opinię również sędziego, do którego będzie należeć ostateczny niepodważalny werdykt.
- wszystkie sprzeciwy i protesty należy zgłaszać maksymalnie do 10 min po zakończeniu zawodów. Późniejsze skargi nie będą brane pod uwagę. Po ogłoszeniu wyników końcowych również jest 10 min czasu na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń.
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminowych. O zmianach będzie niezwłocznie informować zawodników. Ostatnie ewentualne zmiany mogą być przekazane na odprawie technicznej przed zawodami;


V ZGODY:

1. Zawodnik startujący w zawodach wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska na potrzeby organizatora zawodów, relacji na portalach społecznościowych, w magazynie wędkarskim, na stronie internetowej itp.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas zawodów. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów do udziału w zawodach, którą przekazują organizatorowi przed rozpoczęciem zawodów.
3. Każdy startujący zawodnik musi dokładnie zapoznać się z powyższym regulaminem – opłata startowego oznacza akceptację regulaminu we wszystkich jego punktach.